Ta maszyna jest przeznaczona dla produkcji karmów dla bydła i zwierząt domowych, a także drobiu z wysoką trawnością i oczyszczaniem od substancji szkodliwych i mikroorganizmów.
Surowiec
Ekstruder pozwala na przetwarzanie ziarna pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, amarantu, pszenżyta i rośliny strączkowe (groch, łubin, i in.).
Stosowanie tego ekstruderа pozwala na:
produkcję wysokojakościowego karmu
oszczędzanie do 40 % zboża przy karmieniu zwierząt
skuteczne wykorzystywanie dostępny surowiec
kontrolowanie jakości stosowanego karmu
oczyszczanie nie jakościowego surowca od mikroorganizmów
Zasady pracy
Ze zbiornika ziarno za pomocą podajnika wibracyjnego jest doprowadzany do korpusu roboczego ekstruderа. Surowiec z zbiornika podajnikiem podaje się do leju załadowczego korpusu roboczego. Podawanie surowca reguluje się zmianą częstotliwości wahań w podajniku wibracyjnym. W leju ustanowione pułapki magnetyczne cząstek metalu.
W samym roboczym organie przeprowadza się wyciskanie masy poprzez matrycę do kształtowania.