Przeznaczony jest dla produkcji suchego karmu dla bydła, świni, zwierząt domowych i drobiu, a także dla produkcji wytłaczanego półtłustego szrotu soi i słonecznika o ulepszonej strawności i dezynfekcji od szkodliwych substancji i drobnoustrojów.
Surowiec
Ekstruder pozwala na przetwarzanie ziarna i zboża pszenicy, żyta, kukurydzy, jęczmienia, grochu, fasoli, łubinu, soi, stabilizowanie otrębów ryżowych
Stosowanie tego ekstruderа pozwala na:
produkcję wysokojakościowego karmu
oszczędzanie do 40 % zboża przy karmieniu zwierząt
oszczędzanie do 30 % energii podczas przygotowania soi, rzepaku i słonecznika do ekstrakcji oleju
obniżanie poziom ureazy w wytłaczanej soi do 0,1-0,2 рН
skuteczne wykorzystywanie dostępny surowiec
kontrolowanie jakości stosowanego karmu
oczyszczanie nie jakościowego surowca od mikroorganizmów
Zasada pracy
Ze zbiornika ziarno za pomocą podajnika ślimakowego jest doprowadzany do korpusu roboczego ekstruderа. Surowiec z zbiornika podajnikiem podaje się do leju załadowczego korpusu roboczego. Podawanie surowca reguluje się zmianą częstotliwości wahań w podajniku wibracyjnym. W leju ustanowione pułapki magnetyczne cząstek metalu.
W samym roboczym organie przeprowadza się wyciskanie masy poprzez matrycę do kształtowania.