Extruder je určen pro výrobu suchého krmiva pro skot, prasata a drůbež, a může být také použit pro výrobu extrudovaného plnotučného sojového a slunečnicového šrotu s vysokou stravitelnosti a dezinfekci od škodlivých látek a mikroorganismů.Extruder umožňuje zpracování obilného zrna a kroupy  pšenice, žita, kukuřice, ječmenu, hrachu, fazole, lupiny, sojových bobů, stabilizuje rýžové otruby.
Použití tohoto extruderu dovoluje:
- vyrábět vysoce kvalitní krmivo
- ušetřit až 40 % z obilí při krmení zvířat
- ušetřit až 30 % energie při přípravě sojových bobů, řepky a slunečnice pro ždímání oleje
- snižovat úrovně ureasy v extrudovaných sojových bobech do 0,1-0,2 рН
- efektivně využívat dostupné suroviny
- kontrolovat kvalitu používaných krmiv
- očišťovat nekvalitní suroviny od mikroorganizmů
 

Postup práce:

Ze zásobníku se zrno pomoci šroubového podavače podává do pracovního orgánu extruderu. Surový materiál se z podavače zásobníku podává do násypky pracovního orgánu. Podání suroviny je řízeno měněním rychlosti otáčení šroubu v podavači extruderu. V nálevce je namontován magnetický chytač kovových částic.  V samém pracovním orgánu provádí vytlačování extrudatu přes formovací lis.