Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění objemovým způsobem dávkování prašných sypkých produktů (škrob, křída, suché mléko atd.) a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje pneumaticko-mechanický balící stroj a šnekový dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 30 obalů/min.

Tento stroj měří dávkovací výrobek podle počtu otáček šneku pomoci způsobu objemového dávkování. Takže je třeba počítat s hustotou výrobku. 

Rozdílem tohoto zařízení je použití pneumaticko-mechanického balicího stroje, který má kombinované pohony (posun fólie se provádí pomoci elektrického motoru a pásů, a stlačování a uvolnění svařovacích prvků pájecího uzlu pomoci pneumatických pohonů). Tato kombinace zvyšuje rychlost práce stroje a umožňuje použití širších obalových fólií. Nedostatkem stroje je hlučnost práce stroje kvůli použití kompresoru.

 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění objemovým způsobem dávkování různých neprašných sypkých produktů (rýže, semena, sůl, káva atd.) a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje pneumaticko-mechanický balící stroj a objemový dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 50 obalů/min.

Tento model se nepoužívá pro balení prášících (těžce sypkých) výrobků (mouka, rozinky, kukuřičné vločky atd.). Stroj má omezení na výměnu výrobku pro balení přes objemový dávkovač.

 Rozdílem tohoto zařízení je použití pneumaticko-mechanického balicího stroje, který má kombinované pohony (posun fólie se provádí pomoci elektrického motoru a pásů, a stlačování a uvolnění svařovacích prvků pájecího uzlu pomoci pneumatických pohonů). Tato kombinace zvyšuje rychlost práce stroje a umožňuje použití širších obalových fólií. Nedostatkem stroje je hlučnost práce stroje kvůli použití kompresoru. 

 
 
 
 
Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění vážícím způsobem dávkování různých neprašných sypkých (těžce sypkých) produktů a balení do polymerních fólií.Plnicí stroj zahrnuje pneumaticko-mechanický balící stroj a vážící dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 40 obalů/min.Plnicí stroj je nejvhodnější pro balení výrobků různé sypkosti kromě prašných (práškový cukr, mouka, atd.). S ohledem na způsob dávkování a charakteristiky dávkovače, plnicí stroj může samovolně měnit porce výrobku pro balení a takhle bude dosaženo co nejpřesnějšího dávkování. Nemá omezení výměna výrobku pro balení ve stroji s objemovým dávkovačem.Rozdílem tohoto zařízení je použití pneumaticko-mechanického balicího stroje, který má kombinované pohony (posun fólie se provádí pomoci elektrického motoru a pásů, a stlačování a uvolnění svařovacích prvků pájecího uzlu pomoci pneumatických pohonů). Tato kombinace zvyšuje rychlost práce stroje a umožňuje použití širších obalových fólií. Nedostatkem stroje je hlučnost práce stroje kvůli použití kompresoru. 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění objemovým způsobem dávkování různých neprašných sypkých produktů a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje mechanický balící stroj a objemový dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 35 obalů/min.

Plnicí stroj je optimalizován pro balení dobře sypkých výrobků, které mohou rovnoměrně a rychle naplnit dostupný prostor (semena, obiloviny, cukr, rýže, obilí, semena, sůl, čaj, zrnková káva). Tento model se nepoužívá pro těžce sypké výrobky (kukuřičné vločky, mouka, rozinky) a také má omezení na výměnu výrobku pro balení.

Rozdílem tohoto zařízení je použití mechanického balicího stroje. Zvláštností je absence pneumatických pohonů, což vylučuje použití kompresoru. Výhodou plnicího stroje je malý rozměr a bezhlučnost.

 
 
 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění objemovým způsobem dávkování prašných sypkých produktů a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje balící stroj a šnekový dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 25 obalů/min.

Plnicí stroj je optimalizován pro balení prašných sypkých produktů (škrob, mouka, křída, sušené mléko, atd.). Protože stroj používá způsob objemového dávkování, dávkovací produkce  se měří počtem otáček šneku. Také pro tento stroj je možná samovolná výměna velikosti dávky a plnicí produkce. Z toho vyplývá, že při výměně produkce pro dávkování je třeba počítat s hustotou. Protože při stejném počtu otáček pro různé výrobky  váha porce může být odlišná.

Rozdílem tohoto zařízení je použití  mechanického balicího stroje. Zvláštností je absence pneumatických pohonů, což vylučuje použití kompresoru. Výhodou plnicího stroje je malý rozměr a bezhlučnost.

 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění vážícím způsobem dávkování různých neprašných sypkých (těžce sypkých) produktů a balení do polymerních fólií. Plnicí stroj zahrnuje mechanický balící stroj a vážící dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 45 obalů/min.

Plnicí stroj je optimalizován pro balení výrobků různé sypkosti kromě prašných (moučkový cukr, mouka, atd.). S ohledem na způsob dávkování a charakteristiky dávkovače, plnicí stroj může samovolně měnit porce výrobku pro balení a takhle bude dosaženo co nejpřesnějšího dávkování. Nemá omezení výměna výrobku pro balení v stroji s objemovým dávkovačem. Rozdílem tohoto zařízení je použití  mechanického balicího stroje. Zvláštností je absence pneumatických pohonů, což vylučuje použití kompresoru. Výhodou plnicího stroje je malý rozměr a bezhlučnost.

 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění objemovým způsobem dávkování prašných sypkých produktů (škrob, křída, cement, mouka atd.) a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje balící stroj a šnekový dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 25 obalů/min.

Stroj je zaměřen na samovolnou výměna velikosti dávky plnicí produkce. Je třeba však počítat s tím, že tento stroj měří dávkovací výrobek podle počtu otáček šneku. Takže při výměně dávkovací produkce váha porce za stejného počtu otáček  pro různé výrobky je odlišná a při tom je třeba počítat s hustotou. 

Je řada omezení při práci se strojem: je třeba ho umístit na podlaze vůči velkým rozměrům a omezení podle šířky a výšky fólie (jsou uvedený v technickém popisu stroje). Také je možná výroba větších strojů: maximální šířka fólie  - do 500 mm, a výška obalu – do 400 mm.

 
 
 
 
 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění objemovým způsobem dávkování různých neprašných sypkých produktů a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje balící stroj a objemový dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 35 obalů/min.

Plnicí stroj je optimální zařízení pro balení dobře sypkých výrobků, které mohou rovnoměrně a rychle naplnit dostupný prostor (cukr, rýže, semena atd.). Tento model se nepoužívá pro těžce sypké výrobky (rozinky, kukuřičné vločky atd.).  Protože má objemový dávkovač, stroj má omezení na výměnu výrobku pro balení.

            Stroj vyžaduje montování na podlahu. Má omezení dle šířky používané fólie a výšky vytvořeného obalu. Tato omezení jsou uvedená v technických charakteristikách stroje. Také je možná výroba větších strojů: maximální šířka fólie  - do 500 mm, a výška obalu – do 400 mm.

 
 
 

Plnicí stroj se používá pro nepřetržitý proces plnění vážícím způsobem dávkování různých neprašných sypkých (těžce sypkých) produktů a balení do polymerních fólií.

Plnicí stroj zahrnuje mechanický balící stroj a vážící dávkovač. V automatickém režimu poskytuje výkon až 35 obalů/min.

Plnicí stroj je optimální  zařízení pro balení výrobků různé sypkosti kromě prašných (práškový cukr, mouka, atd.). S ohledem na způsob dávkování a charakteristiky dávkovače, plnicí stroj může samovolně měnit porce výrobku pro balení a takhle bude dosaženo co nejpřesnějšího dávkování. Nemá omezení ve výměně výrobku pro balení. Rozdílem tohoto zařízení je použití  mechanického balicího stroje.

            Stroj vyžaduje montování na podlahu, protože má velké rozměry a váhy. Má také omezení dle šířky používané fólie a výšky vytvořeného obalu. Tato omezení jsou uvedená v technických charakteristikách stroje. Také je možná výroba větších strojů: maximální šířka fólie  - do 500 mm, a výška obalu – do 400 mm.