Przenośnik do ładowania wykorzystuje się do transportu i podnoszenia bezpylnych i sypkich materiałów. Przenośnikskłada się ze stopki załadowania,rynny do rozładowania, taśmowego trakcyjnego organu, na którym znajdują się na wyznaczonej odległości wiadra. Przemieszczany materiał, zasypany do stopki załadowania, częściowo trafia dokubełków, a częściowo na dno stopki, skąd czerpią się kubełkami. Przy przejściu kubełków materiał wysypia się z kubełków i transportowany do rynny do rozładowania. Dalej transportowany w bunkier czy na pojazd.
Przenośnikkubełkowytakże można włączyć w automatyczną linię, przeznaczoną dla pakowania i opakowania produkcji.
Takżeprzenośnik kubełkowymożna stosować dlaprzenoszenia ładunków z jednego bunkra do innego, odprowadzenia produkcji od maszyn do pakowania, przeładowania produkcji z jednego przenośnika na inny, podawania produkcji w odbiorczy bunkier maszyn do pakowaniai in.
Główną osobliwością kubełkowegoprzenośnikajestbunkier do wypełnienia i blok wypełnienia bunkra. W taki sposób można automatycznieutrzymywać określony poziom produktu, zapełniając nieprzerywalność procesu pakowania/fasowania (w momencie wypełnienia bunkra przeznaczenia urządzenie kontroli zatrzymujeprzenośnikdo obniżenia poziomu produktu).