Przenośnik poziomy jest dodatkowym wyposażeniem, który służy do poruszania się produkcji między wyposażeniem produkcyjnym, warsztatami, liniami i in.
Przenośnik poziomy także można włączyćw dowolną linię automatyczną.
Przenośnik poziomy –metalowa obudowa, na której znajduje siętaśma poliuretanowej.
Przenośnikwykonuje pracę w sposób następujący: po uruchomieniu napędu zaczyna się poruszać taśmaz pewną prędkością, transportującprodukcję z jednej strony przenośnikaw inną.