Przenośnik pneumatyczny (przenośnik powietrzny) jest przeznaczony dla transportowania lekkich produktów, na przykładchrupek na wielką poziomą i pionową odległość. Produkt dostarcza się do odbiorczego bunkru skąd potokiempowietrza skierowane w system rurociągu.