Przenośnik do ładowania służy dla transportowania i załadowania w bunkier dozownika czy wyposażenia do fasowania i opakowaniapylnych i sypkich materiałów. Zasada pracyprzenośnikapolega na transportowaniu produkcji za pomocąmetalowej śruby umieszczonej w rurze. Ta konstrukcja minimalizuje utworzeniu pyłu. Przenośnik kubełkowy także można włączyć w automatyczną linię, przeznaczoną dla pakowania i opakowania produkcji.
Przenośnik śrubowy do ładowaniaВЗШ-1 wykorzystuje się dlaprzeładowania produkcji zbunkrado innego, odprowadzenia produkcji od maszyn do pakowania, przeładowania produkcji z jednego przenośnika na inny, podawania produkcji w odbiorczy bunkier maszyn do pakowania i in.
Przenośnikma swój bunkier do wypełnienia, a także blok kontroli wypełnieniabunkraprzeznaczenia (automatu do pakowania, dozownika), który nadaje możliwośćautomatycznie utrzymywać określony poziom produktu, zapełniając nieprzerywalność procesu pakowania/fasowania (w momencie wypełnienia bunkra przeznaczenia urządzenie kontroli zatrzymuje przenośnik do obniżenia poziomu produktu).