Linia przeznaczona jest do produkcji i pakowania automatycznych zbóż błyskawicznych z różnych zbóż. Wydajność linii 100 kg / h.

 

Opis

Surowiec (kasza) przenośnikiem ślimakowym 1 podaje się do mieszalnik-odżywka  2 dla mieszaniem i nawilżania kasz przed wytłaczaniem. Przewidziano wyposażenie dla przygotownaia i podawania składników 3 stosuje się dla wniesienia dodatków do surowca (witaminy i inne). Po nawilżaniu i wymieszaniu surowiec wysypia się do przyjmującego bunkra wytłaczarki 4 z której dozownikiem ślimakowym surowiec podaje się do roboczego organu wytłaczarki. Nad wytłaczarką ustanowiono wyciąg 5 dla odprowadzenia pary wydzielonej przy jej pracy. Na wyjściu z wytłaczarki otrzymujemy półfabrykat w postaci porowatego kija. Półfabrykat przenośnikiem pneumatycznym 7 podaje się do kruszarki-rozdrabniacza 8, po kruszeniu otrzymujemy produkt rozdrobiony do potrzebnych wymiarów – kasza szybkiego gotowania. Bezpośrednio w kruszarkę wbudowany jest transport pneumatyczny, który podaje pordukt z kruszarki do bunkra dla przechowywania 10. Z bunkra dla przechowywania produkt podaje się przez transport pneumatyczny do mieszalnika 11, w którym są ustanowione ostrza spiralne stale zgarniające produkt do okna dla wyładowania przez przenośnik ślimakowy 12. Przenośnikiem ślimakowym 12 produkt podaje się do urządzenia do fasowania 13. Na wyjściu z urządzenia do fasowania otrzymujemy gotowy opakowany w opakowanie spożywcze (folii polietylenowej), opakowany produkt odprowadzającym przenośnikiem 14 podaje się na stół dla fasowania 15 dla układania w opakowanie transportowe.

Skład linii:

 1. Przenośnik ślimakowy dla podawania kaszy do mieszalnika-odżywki;
 2. Mieszalnik-odżywka dla mieszania i nawilżania kasz przed wytłaczaniem;
 3. Urządzenie przygotowania i podawania składników;
 4. Wytłaczarka ЭКП-250 (o wydajności od 110 kg/h – przy wytłaczaniu kaszy kukurydzianej do 60-70 kg/h – przy przetwarzaniu jęczmienej i ryżu. Ochłodzenie wytłaczarki i wentylację trzeba ustanawiać na miejscu. Napięcie – 380 V, ustanowiona moc ≈ 22 kW niezbędny wyciąg i podawanie wody na ochłodzenie wytłaczarki. Na wytłaczarce ustanowione przetwarzacze dla sterowania obrotami głównego silnika, regulowania podawania kaszy i dłiugości kijów);
 5. Wyciąg;
 6. Blok sterowania wytłaczarką;
 7. Transport pneumatyczny półfabrykatu;
 8. Kruszarka-rozdrabniacz;
 9. Transport pneumatyczny;
 10. Bunkry do przechowywania nr1, nr2;
 11. Mieszalnik;
 12. Przenośnik ślimakowy;
 13. Wyposażenie do fasowania;
 14. Przenośnik taśmowy;
 15. Stół do fasowania;
Możliwa sprzedaż odrębnych elementów linii na Pańskie życzenie czy wg naszej rekomendacji.
Jak linia, tak i odrębne jej części są certyfikowane.
Terminy produkcji – 15 – 60 dni kalendarzowych, w zależności od kompletacji.