Toto zariadenie je určené pre výrobu extrudovaného krmiva pre hovädzí dobytok, svine a hydinu, a tiež môže byť použité pre výrobu plnotučného šrotu sóje so zvýšenou stráviteľnosťou v dôsledku komplexných štrukturálnych zmien, ku ktorým dochádza v zrne v procese extrúzie a čistenia od patogénnej mikroflóry vplyvom 20-30 MPa a teploty - 120-180 ° C.

Na tomto extrudéri je možné spracovať obilie a kukuricu, pšenicu, jačmeň, raž, hrach, sóju, slnečnicové semená, atď. Využitie extrudéruvýrazne zlepšuje nutričnú kvalitu krmiva:zlepšuje sa trávenie krmiva a chutnosť, výrazne sa zvyšuje stráviteľnosť krmív na 95%. V dôsledku sa zvyšuje hmotnostný prírastok zvierat, znižujú sa náklady na krmivo, znižuje sa strata mláďat v dôsledku zníženia baktérií vobilí.