Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania objemovým spôsobom dávkovania prašných sypkých produktov (škrob, krieda, sušené mlieko, atď.) a ich balenia do polymérnej fólie.

Zahŕňa závitovkový dávkovač a pneumatický mechanický baliaci stroj. V automatickom režime poskytuje výkon až 30 bal./min.

Stroj pracuje podľa princípu merania dávkovaného výrobku podľa počtu otáčok závitovky prostredníctvom metódy objemového dávkovania V súlade s tým je potrebné brať do úvahy hustotu výrobku.

Rozdiel tohto zariadenia je v použití pneumatického mechanického baliaceho stroja, ktorý má kombinované pohony (preťahovanie fólie sa uskutočňuje pomocou motora a pásov, a zvierania zváraných prvkov spájkového uzlu pomocou pneumatických pohonov). Táto kombinácia zvyšuje rýchlosť stroja a umožňuje použitie širších obalových fólií. Nevýhodami sú hluk pri fungovaní stroja kvôli prace kompresora.

 
 
 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania objemovým spôsobom dávkovania sypkých bezprašných produktov (ryža, semená, soľ, káva atď.)a ich balenia do polymérnej fólie.

Zahŕňa objemový dávkovač a pneumatický mechanický baliaci stroj. V automatickom režime poskytuje výkon až 50 bal./min.

Tento model sa nepoužíva pre prašné (ťažko sypké) výrobky (muka, hrozienka, kukuričné tyčinky). Stroj má obmedzenia na zmenu baleného výrobku vzhľadom na objemový dávkovač.

Rozdiel tohto zariadenia je v použití pneumatického mechanického baliaceho stroja, ktorý má kombinované pohony (preťahovanie fólie sa uskutočňuje pomocou motora a pásov, a zvierania zváraných prvkov spájkového uzlu pomocou pneumatických pohonov). Táto kombinácia zvyšuje rýchlosť stroja a umožňuje použitie širších obalových fólií. Nevýhodami sú hluk pri fungovaní stroja kvôli prace kompresora.

 
 
 
 
 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania váhovým spôsobom dávkovania sypkých (ťažko sypkých), bezprašných produktov a balenia ich do polymérnej fólie.

Plniaci stroj zahŕňa pneumatický mechanický baliaci stroj a váhový dávkovač. V automatickom režime poskytuje výkon až 40 bal./min.

Plniaci stroj je najvhodnejším zariadením pre balenie výrobkov rôznej sypkosti, nepočítajúc prašnej (múka, práškový cukor). S ohľadom na spôsob dávkovania a charakteristiky dávkovača plniaci stroj môže samovoľne meniť porcie balených výrobkov, a tak dosiahnuť presnejšieho dávkovania. Nemá obmedzenia zmena baleného výrobku v stroje s objemným dávkovačom.

Rozdiel tohto zariadenia je v použití pneumatického mechanického baliaceho stroja, ktorý má kombinované pohony (preťahovanie fólie sa uskutočňuje pomocou motora a pásov, a zvierania zváraných prvkov spájkového uzlu pomocou pneumatických pohonov). Táto kombinácia zvyšuje rýchlosť stroja a umožňuje použitie širších obalových fólií. Nevýhodami sú hluk pri fungovaní stroja kvôli prace kompresora.

 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania objemovým spôsobom dávkovania rôznych sypkých bezprašných produktov a ich balenia do polymérnej fólie.

Plniaci stroj zahŕňa mechanický plniaci stroj a objemový dávkovač. V automatickom režime poskytuje výkon až 35 bal./min.

Plniaci stroj je optimalizovaným zariadením pre balenie výrobkov s dobrou sypkosťou a schopnosťou hladko a rýchle napĺňať voľné dutiny produktov (semená, obilniny, cukor, ryža, obilie, soľ, čaj, káva) .Tento model sa nepoužíva pre ťažko sypké výrobky (kukuričné tyčinky, múka, hrozienka), a tiež má obmedzenia na zmenu baleného výrobku.

Rozdielom tohto zariadenia je použitie mechanického plniaceho stroja. Zvláštnosťou je absencia pneumatických pohonov, čo vylučuje použitie kompresora. Výhodami plniaceho stroja je malé rozmery a nehlučnosť.

 
 
 
 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania objemovým spôsobom dávkovania prašných sypkých produktov a ich balenia do polymérnej fólie.

Plniaci stroj zahŕňa plniaci stroj a závitovkový dávkovač. V automatickom režime poskytuje výkon až 25 bal./min.

Plniaci stroj je optimalizovaným zariadením pre balenie prašných sypkých produktov (škrob, múka, krieda, sušené mlieko, atď.) Vzhľadom k tomu, že zariadenie používa metódu objemového dávkovania, teda dávkovacie produkty sa meria počtom skrutkových závitov. Tiež pre toto zariadenie je možná spontánna zmena veľkosti dávky a balených výrobkov. Z toho vyplýva, že pri zmene produktov je potrebné vziať do úvahy hustotu. Pretože pre rovnaký počet závitov pre rôzne produkty hmotnosť dávky sa môže líšiť.

Rozdielom tohto zariadenia je použitie mechanického plniaceho stroja. Zvláštnosťou je absencia pneumatických pohonov, čo vylučuje použitie kompresora. Výhodami plniaceho stroja je malé rozmery a nehlučnosť.

 
 

Plniaci stroj slúžipre kontinuálny proces rozvažovania váhovým spôsobomdávkovania rôznych sypkých (ťažko sypkých), bezprašných produktov a balenia dopolymérnej fólie.

Plniaci strojzahŕňa mechanickýplniaci stroja váhovýdávkovač. V automatickom režime poskytuje výkonaž 45 bal./min.

Plniaci stroj je optimalizovaným zariadením pre balenie výrobkov rôznej sypkosti, nepočítajúc prašnej (práškový cukor, múka, atď.). S ohľadom na dávkovanie a charakteristiky dávkovačaplniaci strojmôže samovoľne meniť porcie balených výrobkov, a tak dosiahnuť presnejšieho dávkovania. Nemá obmedzenia zmena baleného výrobku zo stroja s objemovým dávkovačom.

Rozdielom tohto zariadenia je použitie mechanického plniaceho stroja. Zvláštnosťou je absencia pneumatických pohonov, čo vylučuje použitie kompresora. Výhodamiplniaceho stroja je malérozmery a nehlučnosť.

 
 
 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania objemovým spôsobom dávkovania prašných sypkých produktov (škrob, krieda, cement, múka, atď.) a ich balenia do polymérnej fólie.

Plniaci stroj zahŕňa plniaci stroj a závitovkový dávkovač. V automatickom režime poskytuje výkon až 25 bal./min.

Stroj je zameraný na spontánnu zmenu veľkosti dávky balených produktov. Ale tiež treba zvážiť, že tento stroj meria dávkovaný výrobok podľa počtu otáčok závitovky Teda pri zmene produktov hmotnosť dávky pri rovnakom počte otáčok pre rôzne produkty sa líši a je potrebné pritom vziať do úvahy ich hustotu.

Existuje celý rad obmedzení na prácu so strojom: je potrebné poľné umiestnenie kvôli veľkým rozmerom a obmedzenia podľa šírky a výšky fólie (špecifikované v technických charakteristikách stroja). Je tiež možné vyrábať väčší stroj: maximálna šírka fólie - 500 mm a výška balíka - 400 mm.

 
 
 
 
 
 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania objemovým spôsobom dávkovania sypkých bezprašných produktov a ich balenia do polymérnej fólie.

Zahŕňa plniaci stroj a objemový dávkovač. V automatickom režime poskytuje výkon až 35 bal./min.

Plniaci stroj je optimalizovaným zariadením pre balenie výrobkov s dobrou sypkosťou a schopnosťou hladko a rýchle napĺňať voľné dutiny (cukor, ryža, semená atď.) .Tento model sa nepoužíva pre ťažko sypké výrobky (hrozienka, kukuričné tyčinky atď.). Vzhľadom na objemový dávkovač stroj má obmedzenia na zmenu baleného výrobku. Tiež stroj vyžaduje poľné umiestnenie. Sú obmedzenia podľa šírky používanej fólie a výšky balenia. Tieto obmedzenia sú špecifikované v technických charakteristikách stroja. Je tiež možné vyrábať väčší stroj: maximálna šírka fólie - 500 mm a výška balíka - 400 mm.

 
 

Plniaci stroj slúži pre kontinuálny proces rozvažovania váhovým spôsobom dávkovania rôznych sypkých (ťažko sypkých), bezprašných produktov a balenia do polymérnej fólie.

Zahŕňa plniaci stroj a váhový dávkovač. V automatickom režime poskytuje výkon až 35 bal./min.

Plniaci stroj je optimalizovaným zariadením pre balenie výrobkov rôznej sypkosti, nepočítajúc prašnej (múka, práškový cukor, atď.). S ohľadom na spôsob dávkovania a charakteristiky dávkovača plniaci stroj môže samovoľne meniť porcie balených výrobkov, a tak dosiahnuť presnejšieho dávkovania. Nemá obmedzenia zmena baleného výrobku. Rozdiel tohto zariadenia je v použití mechanického baliaceho stroja.Rozdielom tohto zariadenia je použitie mechanického plniaceho stroja. Zvláštnosťou je absencia pneumatických pohonov, čo vylučuje použitie kompresora. Výhodami plniaceho stroja je malé rozmery a nehlučnosť.

Stroj vyžaduje poľné umiestnenie, pretože má veľké rozmery a hmotnosť. Tiež sú obmedzenia podľa šírky používanej pre fóliu a výšky vytvoreného balenia. Tieto obmedzenia sú špecifikované v technických charakteristikách stroja. Je tiež možné vyrábať väčší stroj: maximálna šírka fólie - 500 mm a výška balíka - 400 mm.