Výrobní společnost Ola-PPHU s.r.o. úspěšně rozpracovává, vyrábí a implementuje nové technologie a zařízení v potravinářském a zpracovatelském průmyslu od roku 1992 .

Hlavní zaměření společnosti je výroba extruzního, dopravního, balicího, míchacího zařízení a další. Společnost se také zabývá inženýringem, dodávkou praktický jakéhokoliv zařízení.  .

Ve společnosti Ola-PPHU  s.r.o. funguje linka vytvořená našimi specialisty pro výrobu instantních kaší a dětské výživy na základě obilovin pro děti od 6 měsíců s obchodními názvy  «Minutka», «Vitaminka», «Niam-Niam».

Pomohli jsme organizovat výrobu «na klíč» asi 100 klientům z Ukrajiny, SNS, a jiných států.

Úspěch  Ola-PPHU s.r.o. přímo souvisí se schopností reagovat na potřeby našich zákazníků. Budeme i nadále růst a  nabízet  nové produkty a služby, které poskytují našim zákazníkům výhody v jejich průmyslu. Jsme hotovi převzít odpovědnost při účasti na projektech jakékoliv stupně složitostí, na základě oboustranně výhodných obchodních vztahů.  

Zaměstnáváme vysoce kvalifikované odborníky, kteří poskytují vynikající kvalitu práce, funkčnost zařízení. Trvanlivost vyráběného zařízení je zajištěna použitím výhradně kvalitních dílů od důvěryhodných výrobců. Potvrzením naší profesionality je využívání vlastních linek.

Na naších stránkách najdete podrobnosti o vyráběném u nás zařízení a můžete udělat výběr.

S úctou a naději na vzájemně výhodnou spolupráci.