Przenośnik do ładowania wykorzystuje się do transportu i podnoszenia bezpylnych i sypkich materiałów. Przenośnikskłada się ze stopki załadowania,rynny do rozładowania, taśmowego trakcyjnego organu, na którym znajdują się na wyznaczonej odległości wiadra. Przemieszczany materiał, zasypany do stopki załadowania, częściowo trafia dokubełków, a częściowo na dno stopki, skąd czerpią się kubełkami. Przy przejściu kubełków materiał wysypia się z kubełków i transportowany do rynny do rozładowania. Dalej transportowany w bunkier czy na pojazd.
Przenośnikkubełkowytakże można włączyć w automatyczną linię, przeznaczoną dla pakowania i opakowania produkcji.
Takżeprzenośnik kubełkowymożna stosować dlaprzenoszenia ładunków z jednego bunkra do innego, odprowadzenia produkcji od maszyn do pakowania, przeładowania produkcji z jednego przenośnika na inny, podawania produkcji w odbiorczy bunkier maszyn do pakowaniai in.
Główną osobliwością kubełkowegoprzenośnikajestbunkier do wypełnienia i blok wypełnienia bunkra. W taki sposób można automatycznieutrzymywać określony poziom produktu, zapełniając nieprzerywalność procesu pakowania/fasowania (w momencie wypełnienia bunkra przeznaczenia urządzenie kontroli zatrzymujeprzenośnikdo obniżenia poziomu produktu).

Przenośnik do ładowania WZ-2 wykorzystuje się do transportu i podnoszenia bezpylnych i sypkich materiałów. Zasada pracyprzenośnikapolega na transportowaniu produkcji taśmą przenośnika, na którym są kubełki. W taki sposób zabiera produkcję z bunkra.
Przenośnik kubełkowy także można włączyć w automatyczną linię, przeznaczoną dla pakowania i opakowania produkcji. Także przenośnik kubełkowy można stosować jak dla załadowania wyposażenia dla pakowania i dawkowania, tak i dla załadowania produkcji w zbiorniki magazynowe, wysypanie produkcji z bunkra do bunkra i itp.
Największą zaletąprzenośnika WZ-2 jest obecnośćbunkra do przechowywania i bloku wypełnienia bunkra. Za pomocą niego jest możliwość utrzymywać zaprogramowany poziom produkcji, co zapewnia nieprzerywalność procesu (blok kontroli zaprzestaje pracęprzenośnikaw momencie wypełnieniabunkra do obniżenia poziomu produktu).
Różni się przenośnik WZ-2 odprzenośnika WZ-1 jest brakrynny wibracyjnejczypodajnika (kubełki taśmy przenoszącej czerpią produkcję z przechowywującego bunkra). Zgodnie z taką osobliwością, przenośnik WZ-2 wykorzystuje się tylko dla dobrze sypkich materiałów (ryż, sól, gryczkai in) i w taki sposób nie jest uniwersalnym.

 

 

Przenośnik poziomy jest dodatkowym wyposażeniem, który służy do poruszania się produkcji między wyposażeniem produkcyjnym, warsztatami, liniami i in.
Przenośnik poziomy także można włączyćw dowolną linię automatyczną.
Przenośnik poziomy –metalowa obudowa, na której znajduje siętaśma poliuretanowej.
Przenośnikwykonuje pracę w sposób następujący: po uruchomieniu napędu zaczyna się poruszać taśmaz pewną prędkością, transportującprodukcję z jednej strony przenośnikaw inną.

 

 

 

Przenośnik pneumatyczny (przenośnik powietrzny) jest przeznaczony dla transportowania lekkich produktów, na przykładchrupek na wielką poziomą i pionową odległość. Produkt dostarcza się do odbiorczego bunkru skąd potokiempowietrza skierowane w system rurociągu.

 

 

 

 

Przenośnik do ładowania służy dla transportowania i załadowania w bunkier dozownika czy wyposażenia do fasowania i opakowaniapylnych i sypkich materiałów. Zasada pracyprzenośnikapolega na transportowaniu produkcji za pomocąmetalowej śruby umieszczonej w rurze. Ta konstrukcja minimalizuje utworzeniu pyłu. Przenośnik kubełkowy także można włączyć w automatyczną linię, przeznaczoną dla pakowania i opakowania produkcji.
Przenośnik śrubowy do ładowaniaВЗШ-1 wykorzystuje się dlaprzeładowania produkcji zbunkrado innego, odprowadzenia produkcji od maszyn do pakowania, przeładowania produkcji z jednego przenośnika na inny, podawania produkcji w odbiorczy bunkier maszyn do pakowania i in.
Przenośnikma swój bunkier do wypełnienia, a także blok kontroli wypełnieniabunkraprzeznaczenia (automatu do pakowania, dozownika), który nadaje możliwośćautomatycznie utrzymywać określony poziom produktu, zapełniając nieprzerywalność procesu pakowania/fasowania (w momencie wypełnienia bunkra przeznaczenia urządzenie kontroli zatrzymuje przenośnik do obniżenia poziomu produktu).

 

 

Odprowadzający przenośnik WZO-1 służy dla odprowadzania od wyposażenia do pakowania i podejmowania na przyjmujący stół (czy inną powierzchnię) gotowej opakowanej produkcji. Zasada pracyprzenośnikapolega na transportowaniu produkcji za pomocą taśmy poliuretanowej, na której są specjalne żebra. Może także być włączona w automatyczną linię. Przenośnikwykorzystywać także dla transportowania opakowania z jednej linii na inną czy podnoszenie opakowania itp.
Przenośnikjest pochylony (do 40˚С), co daje możliwość do podniesienia produkcji do wysokości powierzchnido 750 mm. Taśma odprowadzającego przenośnika WZO-1 ma poprzeczne żebra, za pomocą których produkty nie ślizgają przy podnoszeniu.