Linia jest zestaw urządzeń do pełni zautomatyzowanym procesie produkcji i pakowania prażonymi pestkami.

Opis

Linia jest kompleksem wyposażenia dla całkiem automatyzowanego procesu produkcji i opakowania smażonych nasion.
Etapy wytwarzania produktu smażenia, ochłodzenia i opakowania przeprowadzają się w nieprzerwalnym trybie.
Automatyzowana linia wykorzystuje się dla nieprzerwalnego procesu produkcji i opakowania w folię polimerową zmażonych nasion. Także linia może wykorzystywać się dla zmażenia i opakowania takich produktów jak zboża, orzeszki ziemne, ziarna kawy, orzechy. Linia pracuje w nieprzerywalnym trybie smażenia i opakowania w opakowania konsumenckie nasiom słonecznika. Produkty, które nie posiadają dobrą zdolność do płynięcia, nie nadają się do przetwarzania na linii.

Automatyzowana linia składa się z poniższych komponentów (w procesie technicznego cyklu smażenia i pakowania):

Pozycja
Komponent
Warianty wykonania
1
Smażenia
Piec elektryczny do smażenia przejściowy
2
Ochłodzenia
Schładzacz-oczyszczalnik przejściowy
3
Podawania
Przenośnik kubełkowy ВЗ-1
4
Napełniania i pakowania
Pneumatyczny automat do fasowania z objętościowym dozownikiem **
Pneumatyczny automat do fasowania z wagowym dozownikiem **
Mechaniczny automat do fasowania z objętościowym dozownikiem
Mechaniczny automat do fasowania z wagowym dozownikiem
Pneumomechaniczny automat do fasowania z objętościowym dozownikiem
Pneumomechaniczny automat do fasowania z wagowym dozownikiem

** przy wykorzystaniu automatu pneumatycznego w składzie linii dodatkowo jest potrzebny kompresor, zapewniający pracę siłowników pneumatycznych (kupuje się odrębnie).

Dla zwiększenia wydajności linii w 2 razy, można ustanowić dwa piecy do smażenia.

Opis pracy linii:
Praca linii jest automatyczna i operatorowi trzeba tylko ustanowić parametry pracy, zapewnić podawanie surowca i zabierać gotową produkcję. Surowcem są oczyszczone i kalibrowane nasiona, który podaje się do bunkra załadowczego piecu elektrycznego. Bunkier piecu może wypełniać się jak ręcznie (z worków), tak i można stosować przenośnik, który będzie podawać z jakiegokolwiek napędu. Dalej surowiec przechodzi przez wszystkie elementy linii, w których idzie smażenie, ochłodzenie i opakowanie. Po przejściu surowca przez wszystkie elementy otrzymujemy gotowy produkt (smażone nasiona) pakowany w pojemniki do realizacji - folia polimerowa. Po opakowaniu, operator powinien zapewnić odbiór opakowań. Odbiór opakowań można robić ręcznie czy ustanowić odprowadzający przenośnik, który może podawać opakowania na przyjmujący stół dla opakowania w pojemnikdla transportowania.