- Na želanie zákazníkov zašleme podrobnejšie špecifikácie pre akékoľvek nami vyrábané zariadenia.

- Svojich zákazníkov školíme pracovať na zariadení a poskytujeme technologické poradenstvo.

- Vyrábame uvedenie do prevádzky.

- Záručné záväzky - 12 mesiacov.

- Stálym zákazníkom ponúkame zľavy.

Sme pripravení zvážiť všetky vaše želania auzavrieť zmluvu, vyhovujúcu obe strany.